Odla av majs och solros | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • MVG
  • 7
  • 1070
  • PDF

Odla av majs och solros | Labbrapport | Biologi

Den här labbrapporten fokuserar på hur odlingen av majs och solros påverkas av olika mängder kväve och solljus samt olika pH-värden på jorden.

Innehåll

Sammanfattning
- Beskrivning
- Resultat
- Slutsats
Syfte och teori
Metod
Resultat
Diskussion
Slutsats
Referenser

Utdrag

SYFTE OCH TEORI
Syftet med laborationen är att studera och reflektera över hur dessa växter påverkas av miljöomständigheterna.
Den rådande teorin om majs och solros är att de trivs bäst i ett neutralt pH (pH 7) med en god tillgång till kväve och solljus.
En hög kvävehalt innebär att växtens möjligheter för att bygga protein ökas och plantan får därmed större blad och blir mer frodig, men en allt för hög halt av kväve kan få negativa effekter så som svampsjukdomar och hämmad tillväxt av rötter, vilket kan få till följd att växten får svårt att ta upp näring från marken.
De flesta växter eftersträvar ett neutralt pH att växa i, om pH-värdet är för högt eller för lågt kan tillväxten av rötter hämmas och växten får svårt att ta upp viktiga näringsämnen ur marken.
En stor del av växters energi kommer från fotosyntesen,... Köp tillgång för att läsa mer

Odla av majs och solros | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.