Odlingsförsök med krasse | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Annat
 • C
 • 2
 • 475
 • PDF

Odlingsförsök med krasse | Labbrapport

En kort och enkel labbrapport, där eleven genomför ett odlingsförsök med krasse för att undersöka hur krassen påverkas av olika (abiotiska) miljöfaktorer. Eleven tar utgångspunkt i frågeställningen: Hur påverkar olika miljöfaktorer odling av krassefrö?

Lärarens kommentar

Välskriven och intressanta resultat.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Innehåll

LABBRAPPORT: ODLINGSFÖRSÖK MED KRASSE
- Syfte
- Frågeställning
- Hypotes
- Material
- Genomförande
- Resultat
- Slutsatser

Utdrag

Material:
För att genomföra denna laboration användes tre stycken mindre plastlådor, bomull, ca 300 krassefrön samt vanligt kranvatten.

Genomförande:
Samtliga plastlådor fylldes med ett centimetertjockt lager bomull. Efter det placerades ca 100 krassefrön i varje låda. Till sist vattnades alla lådor så bomullen blev fuktig. Låda nummer ett placerades på fönsterbrädet i köket, med direkt solljus största delen av dygnet. Låda nummer två placerades i ett ljusfyllt rum, dock utan direkt solljus. Låda nummer tre placerades på en hylla i en kolsvart stor garderob.

Samtliga krasseodlingar vattnades varannan dag så bomullen skulle behålla sin fuktighet. Odlingarna avbröts efter 5 dagar... Köp tillgång för att läsa mer

Odlingsförsök med krasse | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  en dålig laboration med ytliga kommentarer och förklaringar.
 • 2016-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra och omfattande! tack