Överbefolkning | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • C
  • 2
  • 749
  • PDF

Överbefolkning | Analys

En analys som behandlar ämnet överbefolkning. Analysen ställer sig frågan: Är vi för många på vår jord? och för en diskussion kring vad överbefolkning innebär och hur situationen kan lösas. Utgångspunkten för analysen är Thomas Malthus och Ester Boserups teorier kring ämnet.

Utdrag

Hur kan vi bli så många på jorden? – det finns många svar och förklaringar på detta men det är att vi har fått mer läkemedel som botar sjukdomar som cancer. Sen ökar även åldern för de som dör, alltså man blir bara äldre och äldre. I vissa länder finns den instinkten att föda många barn för att någon ska överleva kvar, men eftersom fler överlever nu än innan så ökar bara befolkningen. Kina har ett ”ett-barnsporgam” vilket innebär att man endast får ha ett barn per familj, trots detta föder dagens kinesiskor i snitt 2 barn.

Om man ska se befolkningsökningen från den positiva sidan så kan det öka ett lands inflytande för omvärlden. Det finns en anledning till varför USA har störst inflytande i världen, det beror på deras ekonomi (BNP), eftersom BNP ökar om man är fler människor. Sen ifall vi är fler människor så kan fler hjälpa till att uppfinna nya läkemedel som botar svåra sjukdomar och kanske... Köp tillgång för att läsa mer

Överbefolkning | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.