Övergödning av havet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Övergödning av havet | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om övergödning av haven, på grund av bland annat jordbruk och andra utsläpp och föroreningar. Uppgiften utgår från följande frågeställningar:

Vilka konsekvenser har uppstått i havet på grund av övergödningen, samt vilka åtgärder finns det för att minska övergödningen och rädda marina liv?

Innehåll

Övergödning Av Havet

- Syfte
- Resultat
-- Vad är övergödning?
-- Konsekvenser av övergödning
-- Åtgärder till övergödning
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Syfte
Jag har valt att skriva om övergödning av haven i samband med jordbruk och utsläpp av föroreningar. Samt tänker jag beskriva hur alger och andra havs djur påverkas i samband med övergödningen. Det är ett viktigt ämne att skriva om eftersom havet är utsatt och kommer sannolikt att förlora många av sina organismer. Det finns många människor som inte förstår påverkan av det vi människor gör på jorden och för att öppna upp deras ögon måste man skriva om vilka konsekvenser våra handlingar medför. Vi kommer att vara ansvariga för jordens undergång, sakna men säkert håller vi människor på att utplåna och förstöra ekosystem i alla tänkbara situationer. Om vi inte agerar nu, så kommer vår kommande generation se hemsk ut.

Resultat

Vad är övergödning?
Övergödning är när något får för mycket tillförsel av näringsämnen, detta leder till att det blir onormala och ökande tillväxt av bl.a. växtplankton i detta fallet. Tillskottet av näringsämnen samlas i havet efter att de har passerat flera vattendrag från marken och kommit fram till havet. Det är vi människor som orsakar övergödningen med bl.a. våra reningsverk, industrier och jordbruksmark. Förbränningen av fossila... Köp tillgång för att läsa mer

Övergödning av havet | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-11-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  En väldig bra uppsats!
 • 2015-11-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  asjdoajlsldaosdajssss