Övergödning | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • A
 • 2
 • 821
 • PDF

Övergödning | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven redogör för övergödning, med fokus på vad övergödning är, dess orsaker och hur man kan förebygga det. Vidare så nämner eleven även övergödda sjöar i Sverige, med Östersjön som främsta exempel.

Lärarens kommentar

Du visar att du har full koll på det här området. Du underbygger dina svar med tydliga fakta, diskussionen är utförlig och dina argument är klara och välgrundade. Du visar att du kan argumentera och förklara dina ståndpunkter och ger förklaringar som går på djupet. Dina argument är också nyanserad och visar på både fördelar och nackdelar som är väl motiverade.Du har även fått med både historisk bakgrund och nutid, från globalt till lokalt. Bra!

Innehåll

- Övergödning
- Källor

Utdrag

"Övergödning uppstår vid stora utsläpp av främst kväve och fosforföreningar. Dessa näringsämnen är tillväxtbegränsade, vilket innebär att det är en naturlig brist på ämnena i exempelvis marken och vattnet. När människan tillför marken dessa ämnen via gödsel eller som bieffekt utav våra utsläpp, ökar tillgången på dessa ämnen vilket leder till att växtligheten i marken ökar. Men precis som med människan kan naturen få för mycket mat och då klarar den inte att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Övergödning | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra uppsats! Den hjälpte mig med den uppgiften vi håller på med.
 • 2015-11-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  lksjdfkoöasdjoöiasdjoöasdja