Överkonsumtion och befolkningsökning | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1063
  • PDF

Överkonsumtion och befolkningsökning | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om i-ländernas överkonsumtion och u-ländernas befolkningsökning och vilket av dem som utgör det största hotet mot mänskligheten. Texten förklarar vad dessa två fenomen innebär, vilka konsekvenser de får för samhället, och avslutas med en personlig diskussion. Uppgiften utgår från följande frågeställningar:

1) Hur många är vi i världen idag och hur har befolkningstillväxten sett ut?
2) Vad har befolkningsökningen för påverkan på miljön?
3) Hur skiljer sig folkökningen i u-länder och i-länder?
4) Vad kan göras för att minska folkökningen i u-länderna?
5) Vad har i-ländernas överkonsumtion för påverkan på miljön?
6) Är det i-ländernas överkonsumtion eller u-ländernas överbefolkning som är det största hotet?

Utdrag

Ett exempel på hur befolkningsökningen har påverkat miljön är den ökade köttkonsumtionen, vilket innebär att stora unika savannområden och skogar har fått lämna plats åt stora sojaodlingar. Vid denna sojaodling har man använt stora mängder av vatten, konstgödsel och bekämpningsmedel för att sojan ska senare föras vidare tusentals mil i stora lastfartyg och sedan användas som foder till korna. Genom denna kedja av händelser har luft, mark och vatten drabbats utan att vi som konsumerar vet så mycket om det... Köp tillgång för att läsa mer

Överkonsumtion och befolkningsökning | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-05-20