Offentlighetsprincipen | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Rätten och samhället
  • A
  • 3
  • 1724
  • PDF

Offentlighetsprincipen | Diskuterande text

En diskuterande text i Rätten och samhället, med fokus på offentlighetsprincipen. Eleven redogör för vad offentlighetsprincipen är och hur den påverkar samhället, och diskuterar vad som skulle hända utan den. Även hemsidan Lexbase som erbjuder en söktjänst där man kan undersöka om individer har varit utsatta för juridisk prövning lyfts fram.

Lärarens kommentar

Mycket bra

Utdrag

Tjänstemän och andra som jobbar inom staten får dela mig sig information till utomstående och massmedia, men vad skulle hända om dem inte fick det? Det skulle framförallt skapa mycket oro och förvirring bland befolkningen i samhället då de statliga myndigheterna skulle bli som en egen liten hemlig bubbla. Det skulle skapa allt mer tvivel mot staten och jag skulle nog personligen inte kunna lita på... Köp tillgång för att läsa mer

Offentlighetsprincipen | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-23
    gggggggggggggggggggggggggg