Offentlighetsprincipen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Rätten och samhället
  • A
  • 1
  • 420
  • PDF

Offentlighetsprincipen | Sammanfattning

En sammanfattning av offentlighetsprincipen, en del av Tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges fyra grundlagar. Eleven redogör kort för vad offentlighetsprincipen innebär och diskuterar dess för- och nackdelar.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

”Offentlighetsprincipen är en princip som finns i en utav Sveriges fyra grundlagar och kallas för tryckfrihetsordningen. Denna princip gäller för alla myndigheter(Domstolar, regeringar, skolor etc.). Grundtanken bakom offentlighetsprincipen är att vi ska ha insyn i myndigheternas verksamhet för att kunna kritisera samt undersöka vad som sker runt om i landet. Detta betyder att våra myndigheter i Sverige är oerhört öppna. ”Men vad för fördelar respektive nackdelar finns det med offentlighetsprincipen och bör den finnas?

”Nackdelen med offentlighetes principen är att vem som helst kan ta del utav allmänna handlingar, utan... Köp tillgång för att läsa mer

Offentlighetsprincipen | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-23
    gggggggggggggggggggggggggggggggggg