De ofrivilliga | Psykologisk analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • A
  • 2
  • 1211
  • PDF

De ofrivilliga | Psykologisk analys

En psykologisk analys av den svenska filmen "De ofrivilliga". Här används socialpsykologiska begrepp som grupp, formella och informella regler, grupptryck och liknande för att analysera filmens handling.

Utdrag

Det scenario jag har valt att analysera handlar om en grupp kvinnliga och manliga lärare i olika åldrar som arbetar tillsammans som lärare på en grundskola. Denna sekundära och formella grupp utgörs av individer med egna åsikter och tankar. En gemensam referensgrupp är inte så lätt att definiera eftersom gruppen består av unika individer, men som ett alternativ till en gemensam referensgrupp kan vara skickliga pedagoger eller retoriker. Sannolikt har alla en personlig uppfattning när det gäller förebilder och referensgrupper.
I scenariot ligger fokus på en konfrontation mellan en äldre lärare och en yngre lärarinna och det är deras roller som är starkast skildrade. Den äldre läraren har mycket makt jämfört med den yngre lärarinnan, på så vis att han har stort inflytande i skolan och på de andra lärarna. Båda lärarna har en egen uppfattning om vad som är rätt och fel i en specifik situation och när den unga lärarinnan står fast vid sin övertygelse så leder det till en konfrontation mellan dem. Den manliga läraren som har mer makt och status än lärarinnan har större möjlighet att få stöd av kollegor som ställer sig bakom honom inom olika konflikter och frågor. Folk blir också lätt påverkade av den person de dels ser upp till men som de också är lite rädda för. Den manliga läraren är en stark individ som inte vill bli tillsagd eller tillrättavisad av någon. När lärarinnan konfronterar läraren för att ha begått... Köp tillgång för att läsa mer

De ofrivilliga | Psykologisk analys

[0]
Inga användarrecensioner än.