Ohms lag | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Fysik 1a
 • C
 • 4
 • 437
 • PDF

Ohms lag | Labbrapport

En labbrapport om Ohms lag som undersöker förhållandet mellan ström, spänning och resistans. I laborationen genomför eleven ett antal mätningar med hjälp av en resistor och en lampa och räknar sedan ut resistensen genom att använda Ohms lag.

Innehåll

Ohms lag

- Syfte
- Teori
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

Materiel:

• Amperemeter
• Voltmeter
• Variabel likspänningakälla
• Lampa (24 volt)
• Resistor

Utförande:

• koppla ihop utrustningen
• Slå på strömmen
• Variera spänningen mellan 0-12 volt och gör minst 10 mätningar
• Skriv ner dina resultat i två tabeller, en för resistor och en för lampa

-----

Slutsats:

Skillnaden mellan resistorn och lampan är att i lampan sker en energiförlust. Denna energi omvandlas till värmeenergi. Värme förändrar ämnens molekylära tillstånd på så sätt att de vibrerar mer. Det leder till att det blir svårare för elektroner att ta sig fram vilket betyder att... Köp tillgång för att läsa mer

Ohms lag | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Allt allt allt allt allt
 • 2018-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Utförligt skrivet