Ojämställd arbetsmarknad | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • B
  • 6
  • 1662
  • PDF

Ojämställd arbetsmarknad | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om den ojämställda arbetsmarknaden och hur detta ser ut i Sverige. Flera diagram med relevant statistik finns med i dokumentet och eleven diskuterar orsaker till och konsekvenser av ojämställdheten på arbetsmarknaden.

Innehåll

- Icke-jämställd arbetsmarknad mellan män och kvinnor
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Enligt Regeringskansliet 2013, finns det stora skillnader i arbetsmarknaden i Sverige på grund utav jämställdhet mellan kvinnor och män. De försöker förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen inom vårt samhälle. Allt detta görs för att kvinnor och män ska kunna ha samma makt och möjligheter att påverka sin livssituation. Vi måste dela makt och inflytande i alla delar av samhället för att kunna få rättvis och demokratisk samhälle.1
Oavsett hur hårt Regeringskansliet försöker att förändra allt verkar det vara svårt att uppnå detta mål.
Det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, utvecklas och kunna kombinera arbete och familjeliv. Bristen på jämställdheten märks mest genom löneskillnader, karriärmöjligheter, könsskillnader i sjukskrivningar och mycket mer. 2
I Sverige finns det könssegregerad arbetsmarknad vilket innebär att männen har... Köp tillgång för att läsa mer

Ojämställd arbetsmarknad | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.