Okända organiska ämnen | Labbrapport | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • A
  • 6
  • 2977
  • PDF

Okända organiska ämnen | Labbrapport | Kemi

Den här labbrapporten syftar till att identifiera sex stycken okända organiska ämnen genom att ta redan på deras densitet, löslighet i vatten, kokpunkt och pH-värde, och testa dem med sotning, brom och jod. De okända ämnena är stärkelse, 1-butanol, aceton, heptan, oljesyra och etanol.

Elevens kommentar

Bättre struktur på texten. Det var det min kemilärare föreslog.

Innehåll

Teori
Syfte
Hypotes
Metod (utförande och materiel)
Resultat
Slutsats
Källor

Utdrag

MATERIEL
• Provrör
• Ph mätare
• Våg
• Jod
• Vatten
• Brom
• Bägare
• Kork
• Pipett
• Sex okända organiska ämnen

HYPOTES
Utifrån lukt och syn var det ett ämne av dem 6 som var fast i rumstemperatur. Nämligen ämne 1. Dem okända provrören kan vara ett av följande ämnen: 1-butanol, glukos, glycerol, heptan, metanol, Toluen, oljesyra, aceton, stearinsyra, stärkelse, äppelsyra. 4 av dessa 11 ämnen är fast i rumstemperatur och ämne ett måste vara någon av dessa ämnen stearinsyra, stärkelse, äppelsyra och glukos. Jag valde att ämne 1 är stearinsyra. Ämne 2 luktade lite alkohol aktigt och därför valde jag att ämne 2 är 1-butanol. Ämne 3 gissar jag på att det är aceton. Jag väldigt bekant med detta ämne från grundskolan. Jag känner igen lukten och Lara sa att ämnet luktar som nagellack. Därför går jag på att ämne 3 är aceton. Ämne 4 och 5 luktar båda lite olja aktigt men jag har tidigare vetat från en video att oljesyra har gul brunaktigt färg. Och ämne 5 var gul brunt och därför var min hypotes att ämne 5 är oljesyra och ämne 4 är... Köp tillgång för att läsa mer

Okända organiska ämnen | Labbrapport | Kemi

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-05-20