Olämplig reklam | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Affärsjuridik
 • A
 • 5
 • 676
 • PDF

Olämplig reklam | Inlämningsuppgift

En kort inlämningsuppgift om olämplig reklam i olika medier. Utifrån ett affärsjuridiskt perspektiv lyfter eleven fram ett par exempel på en annonser som hon anser strider mot marknadsföringslagen, och redogör för dessa.

Frågeställningar

För att undersöka annonserna och hitta de som strider mot lagen har jag valt följande frågeställning:

- Vad är otillbörlig reklam?
- Var ska jag söka?
- Vad ska jag söka efter?
- Varför strider reklamen mot lagen?

Innehåll

Rapport om otillbörliga reklam i olika medier

- Inledning
-- Syfte
-- Frågeställningar
• Vad är otillbörlig reklam?
• Var ska jag söka?
• Vad ska jag söka efter?
• Varför strider reklamen mot lagen?
- Metod och material
- Resultat
- Analys och slutsats
- Källförteckning

Utdrag

En annan del av erbjudandet som jag tror är vilseledande är att det inte säger det exakta priset som man ska betala för mobiltelefonen. Den enda information som finns är att telefonen ska kosta 699 kr per månad men det säger inte hur många månader man behöver betala. Man får inte veta hur mycket man ska betala innan man fyller i sitt personnummer i beställningsformuläret. Och enligt... Köp tillgång för att läsa mer

Olämplig reklam | Inlämningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  det är intressant område att läsa om
 • 2016-12-16
  Kortfattad och en hel del stavfel.
 • 2016-05-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra jobbat , bra strukterad
 • 2016-04-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  källor och informativ