Olika djurs etologi | Nordens Ark | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • A
  • 7
  • 3235
  • PDF

Olika djurs etologi | Nordens Ark | Undersökning

En undersökning och diskussion kring olika djurs etologi, baserad på observationer gjorda på den zoologiska bevarandeparken Nordens Ark, i specialkursen Djurens biologi. Även påverkan av domesticering av av djur utreds.

Innehåll

Etologi

- Observationer i parken
Vit stork
Japansk trana
- Observationer på Lantgården
Höns
Hästar
Svin
Får
Nötkreatur
- Effekter av domesticering
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Eftersom hästar tillbringar större delen av sin vakna tid med att beta eller leta efter nya ställen att beta på utvecklar de lätt olika sorters avvikande beteenden då de inte får tillräckligt med utevistelse och stimulans. Hästar som står på box för många timmar per dygn blir lätt understimulerad, och kan då börja med stereotypa beteenden som vävning, krubbitning eller boxvandring. Vävning innebär att hästen väver med huvudet upp och ner samtidigt som den vaggar fram och tillbaka med kroppen. Krubbitning innebär att hästen tar stöd med tänderna mot till exempel en boxkant och... Köp tillgång för att läsa mer

Olika djurs etologi | Nordens Ark | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.