Olika synsätt: Religion & vetenskap | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Religionskunskap 2
  • C
  • 3
  • 1140
  • PDF

Olika synsätt: Religion & vetenskap | Frågor och svar

Frågor och svar kring olika synsätt inom religionen och vetenskapen omkring evolution och livets uppkomst. Här förklaras bland annat den naturalistiska modellen, den trosgrundade modellen, den dualistiska modellen, kreationismen, med flera.

Lärarens kommentar

Att jag skulle göra den mer nyanserad för att få ett A. Jag har fått chansen att förbättra den men jag känner att jag inte har tid till det just nu.

Elevens kommentar

Utveckla mer för att få högre betyg.

Innehåll

- Redogör för olika synsätt gällande religion och vetenskap
- Hur skulle en diskussion kunna se ut mellan två förespråkare för vetenskap respektive religion i fråga om evolution?
- Bör man i skolan undervisa fler sätt att se på jordens skapelse och utveckling än evolutionsläran?
- Källor

Utdrag

De finns lite olika synsätt gällande religion och vetenskap och då finns det lite olika modeller för hur man kan se på saker och ting. Den första modellen jag tänkte ta upp är den naturalistiska modellen och den betyder att man tycker att vetenskapen är den bästa metoden att förstå verkligheten. Man menar att allt förklaras med förnuftet och vetenskapen, man studerar religion som fenomen och religiösa övertygelser kan prövas vetenskapligt. Det som inte stämmer med vetenskapen avfärdar man, alltså man anser det som otrovärdigt.

Nästa modell jag tänkte gå in lite mer på är den Trogrundade modellen och då tror man att religionen ger de slutgiltiga svaren. Man är väldigt religiös och tror...

En diskussion mellan personer som tycker och tror på helt olika saker och båda vill få fram sin åsikt kan gå hett till. Om man tar ett exempel på en förespråkare i vetenskap för den naturlistiska modellen och en förespråkare i religion för den trosgrundade modellen finns det helt olika tankar och åsikter. Då jämför man en person som menar att för att förstå verkligheten behövs vetenskap medans den andra tycker att religion alltid ger dem fastställda svaren. Det kan tolkas på lite olika sätt men den ene personen tycker att...

Det finns både för- och nackdelar med att undervisa elever mer om jordens skapelse och utveckling än att bara lära ut evolutionsläran. För de människor som inte vet vad dem ska tro på i dagens samhälle kan det absolut vara lärorikt att få en annan uppfattning om hur allt på jorden skapades. En del kanske tycker det är intressant och mer trovärdigt med andra teorier som tyder på andra idéer och tankar än vad som undervisas ut i... Köp tillgång för att läsa mer

Olika synsätt: Religion & vetenskap | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.