Olja | Egenskaper, Användning, Historia och Utvinning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Annat
 • C
 • 6
 • 2144
 • PDF

Fördjupningsarbete: Olja | Egenskaper, Användning, Historia och Utvinning

En uppsats om olja och dess användning. Fokus ligger bland annat på oljeraffinering och oljeutvinning, samt oljans egenskaper och historia. Vidare så diskuterar eleven även oljans effekt på samhället och miljön.

Innehåll

- Inledning
-- Raffinering
- Oljans egenskaper samt användning
- Oljans historia
- Oljans effekt på samhället och miljön
- Utvinning av olja genom tiderna
- Källor

Utdrag

Inledning
Olja har under de senaste 150 åren blivit den mest behövda råvaran i världen. Råoljor och oljeprodukter, tex plast, är den största varugruppen i internationell handel och den vara som transporteras mest volym av över världshaven.

Raffinering

För att kunna använda råolja, som är hämtad från marken, så behöver man först raffinera det, sortera de olika kemiska föreningarna som finns i råoljan och få ut
alla icke önskevärda ämnen. Föreningarna är uppbyggda av kol- och
väteatomer och kallas därför för kolväten. När man raffinerar råolja så förädlar
man den... Köp tillgång för att läsa mer

Olja | Egenskaper, Användning, Historia och Utvinning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  öäfoadjsopäklöafkåaädpfdaa
 • 2014-05-22
  Bra fakta, hade bra användning av innehållet.