Olof Palme | Talanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Rätten och samhället
 • VG
 • 15
 • 3029
 • PDF

Olof Palme | Talanalys

En retorisk analys av Olof Palmes tal "Därför är jag demokratisk socialist". Fokus ligger bland annat på Palmes användning av argument, etos/patos/logos, talets disposition och språk. Vidare så beskriver eleven även själva framträdandet med utgångspunkt i Palmes memorering av talet, samt röst och kroppsspråk.

Innehåll

OLOF PALME: DÄRFÖR ÄR JAG DEMOKRATISK SOCIALIST

- Inledning
-- Syfte
- Metod och källor
- Bakgrund (intellectio)
- Resultat
-- Argument (inventio): fyndplatser, etos, logos och patos
-- Talets disposition (disposito)
-- Språket (eluciti)
-- Manus och presentationshjälpmedel (memoria)
-- Framträdande (actio): rösten
-- Framträdande (actio): kroppsspråket
- Analys och slutsatser
- Avslutande reflektion
- Källförteckning

Utdrag

"Palme har lyckats med att använda flera av retorikens huvudregler och han lyckas klämma in alla i sitt tal. Retorikens huvudregler är exordium (inledning), narratio (bakgrund/berättelse), propositio (tes), argumentatio (argumentation) samt conclusio/peroratio (avslutning). Tack vare sin känsloladdade och effektfulla narratio där han berättar om sina upplevelser i de utsatta länderna, så lyckas Palme beröra sin publik både genom sorg och ilska, men även ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Olof Palme | Talanalys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ganska lång men asbra!