Ondska - Ett begrepp utan definition | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Retorik
  • MVG
  • 3
  • 941
  • PDF

Ondska - Ett begrepp utan definition | Essä

En välskriven essä om ondska, som försöker utreda vad begreppet innebär. Eleven lyfter fram olika teorier och perspektiv på ämnet och diskuterar vad ondska representerar i dagens samhälle.

Utdrag

Ordet ondska är ett väldigt svårtolkat begrepp, en term som många förknippar med skräck och bestialiska handlingar. Någonting som under min uppväxt betonats är att människan i grund och botten är en god varelse, en varelse som inte har till avsikt att göra sina medmänniskor illa. Kanske är det människans naiva inställning till den ”goda” världen som lagt en grund för vår begränsning till att tolka abstrakta termer som ondska?
Jag personligen hävdar att ondska liksom godhet är ord som olika religioner lämnat efter sig. I kristendomen och i flera andra religioner föreställer många anhängare djävulen som ondskan personifierad. I religioner finns det skrifter att utgå ifrån i strävan efter att bli en ”god” människa, utifrån detta är det lätt att kategorisera människor som ”goda” och ”onda”. Sätt till detta är ondska svår att missförstå, men i dagens samhälle hänvisar vi inte till religiösa texter när vi definierar någon i vår omgivning som ond. Om man bortser från de religiösa tolkningarna och istället försöker tyda termen i en händelse, skapad av tydliga intentioner och drivkrafter... Köp tillgång för att läsa mer

Ondska - Ett begrepp utan definition | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.