Ondska i Dantes "Den gudomliga komedin" | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • A
 • 4
 • 1025
 • PDF

PM (Promemoria): Ondska i Dantes "Den gudomliga komedin" | PM

Ett PM där eleven undersöker synen på ondska skildras i Dantes verk "Den gudomliga komedin". Vidare så diskuteras synen på ondska inom etiken, och huruvida tortyr är värre än död.

Innehåll

ONDSKA

- Inledning
- Syfte
- Etiken
- Dante Alighieris syn på ondska
- Sammanställning

Utdrag

1.1 Inledning

En del frågor har alltid funnits med oss människor. En del, har blivit besvarade, medan en del bara har blivit mer invecklade. Varför har allting en motsats? Vad är jaget? Vad är liv? Vad är godhet? och den fråga som fått många filosofer att riva sig i håret- vad är ondska?
Det finns olika sorters ondska som kan ses på olika sätt, ty etiken rör endast det som människan tänker och gör, och den sortens ondska som började florera i Italien under 1300-talet innefattar lite mer.

1.2 Syfte

Till grund för den analys som innefattar en definition av ondska kommer en presentation av både etikens syn på ondska, samt Dante Alighieris, som framkommer ur hans livsverk Den Gudomliga komedin. Analysen presenteras under 1.5.

1.3 Etiken

Innan en redogörelse kan ta vid, måste motsatsen till ondska klargöras. Godhet. Nu, vid kunskap av detta, kan frågan ställas; Varför är gott, gott och ont, ont?
Denna fråga kan man utan tvekan lyfta till det filosofiska planet. Eftersom godhet varierar från person till person, kan frågan reduceras till; Varför är ont, ont? Vad är det värsta en människa kan bli utsatt för? Åtskilliga människor skulle ha prioriterat döden som det värsta tänkbara, tätt följt av tortyr. Kort och koncist; två genuint onda... Köp tillgång för att läsa mer

Ondska i Dantes "Den gudomliga komedin" | PM

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den var bra och nyanserad