Ondska | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • A
 • 7
 • 1959
 • PDF

Ondska | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om ondska, som belyser ämnet från ett flertal vinklar. Eleven berättar inledningsvis om förhållandet mellan ondska och etik, och delar med sig av en fallstudie där ett dilemma analyseras utifrån olika etiska perspektiv. Vidare diskuteras ondska utifrån ett historiskt perspektiv och eleven analyserar ondska som tema i filmen Lejonkungen. Arbetet tar utgångspunkt i frågeställningarna:

- Vad är ondska?
- Vad finns det för olika typer av ondska?

Innehåll

Ondska

- Etik
- Etiskt dilemma
- Situationsetik
- Avsiktsetik
- Konsekvensetik
- Regeletik
- Historiskt perspektiv
- Filmanalys
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

I och med att tiderna förändras, ändras även våra värderingar. Vissa företeelser som tidigare klassats som onda ses idag som goda. Ett exempel på detta är homosexualitet. Samkönade relationer var olagliga i Sverige fram till 1944 och inte förens 1979 avskaffades homosexualitet som sjukdomsbegrepp . Förr ansågs alltså homosexualitet vara straffbart och en mental sjukdom. Idag är det istället fullt normalt. En ond och brottslig handling gick på... Köp tillgång för att läsa mer

Ondska | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2020-04-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  .