Organisk kemi och radioaktivitet | Anteckningar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 8
  • 1293
  • PDF

Organisk kemi och radioaktivitet | Anteckningar

I den här produkten hittar du generella anteckningar om kemi, såsom oorganisk till organisk kemi, och radioaktiva egenskaper hos atomer. Dessutom löses en del uppgifter inom stökiometri.

Innehåll

Kodord
Stökiometri
Polärt och opolärt
Oxidationstal
Organisk kemi
Isomeri – sitter inte i ring
Svårlösliga salter
Radioaktiva isotoper
Halveringstid – radioaktiva
Ädelgaser

Utdrag

KODORD
• Atom: p+, nº, e- (nukleoner)
• Grundämnen: (periodiska systemet) samma slags atomer
• Periodiska systemet: perioder → vågrätt. Grupper ↓ lodrätt (8 st.). Oktett regeln – grundämnena strävar att få 8e- i yttersta skalet då de reagerar med andra ämnen. Ädelgaser är mätta, har 8e-, vill inte reagera.
• Reaktioner: Na(s) + Cl(g) → NaCl(s)
Natrium + klor → Natriumklorid (Gaser sitter oftast parvis) 2Na(s) + Cl2(g) → 2NaCl
Solid (s) – fast, Gas (g) – gas, Liquid (l) – flytande
• Atomnummer: visar antal p+ och...

OXIDATIONSTAL
Oxidationstalet = 0 i grundform
a) Oxidationstalet = +1 för H i föreningar
b) Oxidationstalet = -2 för O i föreningar
c) Oxidationstalet skrivs med romerska siffror I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
d) Summa av oxidationstalen i en förening ska bli noll
• Om oxidationstalet ökar är det en oxidation (ger bort e-)
• Om oxidationstalet minskar är det en... Köp tillgång för att läsa mer

Organisk kemi och radioaktivitet | Anteckningar

[0]
Inga användarrecensioner än.