Optimera fiskodling | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Matematik 3c
  • A
  • 7
  • 1925
  • PDF

Optimera fiskodling | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift (optimeringsuppgift) i matematik där eleven med hjälp av verktyget geogebra försökt optimera vinsten för en fiskodling med hjälp av tre olika sorters funktioner. Uppgiften innehåller även en diskussion om miljökonsekvenser av en fiskodling och hur väl den föreslagna optimeringen skulle fungera i verkligheten.

Lärarens kommentar

Mycket bra diskussion, miljöanalys och utvidgning.

Elevens kommentar

Strukturerat tydligare, lite syftningsfel och otydligheter i texten samt mer förklaringar.

Innehåll

ATT OPTIMERA EN FISKODLING
- Introduktion
- Linjär funktion
- Kubisk funktion
- Anpassad funktion

Utdrag

Vi har inga fasta intäkter men:

- Fasta kostnader = 15000 kr och
- Styckkostnader = 15 kr/fisk

Maxvinsten kommer enligt denna funktion uppnås när priset/fisk är 82,5 kr. Man kommer då få en vinst på ca 83600 kr.

Styckkostnaden får max vara ca 86,97 kr om vinsten ska vara minst 10000 kr, priset/fisk måste då vara ca 123,485 kr dvs. 123,50 kr.

Numerisk derivering av vinsten med avseende på styckkostnaden:... Köp tillgång för att läsa mer

Optimera fiskodling | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.