Orättvisor i världen | Insändare

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Svenska A
  • A
  • 2
  • 552
  • PDF

Orättvisor i världen | Insändare

En kort insändare, där eleven diskuterar orättvisor i världen. Fokus ligger framför allt på fattigdom, klyftor mellan u-länder och i-länder samt den bristande tillgången på utbildning för barn.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Utdrag

Jag tycker att alla människor är lika mycket värda och måste ha samma rättigheter var de än bor, men tyvärr är det inte så. Flera miljoner barn växer upp i fattigdom i nedslitna bostadsområden, många av dem utan att kunna äta sig mätta. Å andra sidan vandrar rika affärsmän i områden med höga hus och fina parker. Två bilder från samma planet, två tecken på en värld full av orättvishet.
Enligt WFP, World Food Project, går mer än 800 miljoner människor till sängs hungriga varje kväll och väldigt många barn dör varje dag av fattigdomsrelaterade orsaker. I vissa länder lever varannan människa på mindre än en dollar om dagen och medan många bor i stora hus med flera våningar så har många familjer inte ett tak över huvudet, de har inte råd att mata sina barn eller att betala för att barnen ska få en utbildning. Varför är det så stora skillnader mellan folk trots att vi bor på samma planet?
Jag anser att den stora orsaken till att människorna i u-länderna har ett svårt liv är att de saknar utbildning. Barnen i u-länderna jobbar för att försörja sina familjer istället för att gå i skolan trots att nästan alla barn som lever i i-länderna går i skolan. Enligt min åsikt borde det inte finnas några skillnader mellan barnens rättigheter därför barnen är den nya generationen som kommer att... Köp tillgång för att läsa mer

Orättvisor i världen | Insändare

[0]
Inga användarrecensioner än.