Ordlista för begrepp inom biologi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi B
 • MVG
 • 2
 • 121
 • PDF

Ordlista för begrepp inom biologi | Sammanfattning

En sammanfattning av begrepp inom biologi, i form av en ordlista (från A-Ö). Se alla begrepp som beskrivs under "Innehåll".

Bemärk vänligen att källhänvisning saknas.

Innehåll

A
- adenin
- alleler
- autosomala kromosomer

B
- baspar

C
- cellcykel
- cytosin

D
- diploida celler
- dominant
- DNA

E
- ekvatorialplan

F
- fenotyp

G
- gen
- genetik
- genetiska koden
- genotyp
- guanin

H
- haploida celler
- heterozygot
- homologa kromosomer
- homozygot

K
- klon
- komplementär
- könskromosomer

L
- locus

M
- meitos
- mitos
- monogena egenskaper
- mutation
- mutagener

N
- nukleinsyror
- nykleotid

P
- proteinsyntes
- polygena egenskaper

R
- recessiv
- replikation
- ribosom

T
- transkription
- tymin

U
- uracil

Ä
- ärftlig sjukdom

Ö
- överkorsning

Utdrag

"G

● gen; arvsanlag, del av en DNA­molekyl
● genetik; ärftlighetslära
● genetiska koden; den kod som anger vilken aminosyra som hör till vilken kvävebas­triplett
● genotyp; en viss uppsättning alleler
● guanin; kvävebas i ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Ordlista för begrepp inom biologi | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  goooodddddddddddddddddddddddd