Organdonation | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • C
 • 3
 • 1301
 • PDF

Organdonation | Argumenterande text

En argumenterande text om organdonation. Olika argument till varför man bör donera sina organ efter sin död förs fram och diskuteras. Texten avslutas med en reflektion kring de retoriska greppen som används i argumentationen.

Innehåll

- Organdonation
- Källor
- Diskussion

Utdrag

Vi människor är inte bara material och reservdelar, men att öppna ännu en dörr för att rädda ett liv bör jublas och inte buas.

Omkring 800 personer i Sverige är så sjuka att en transplantation av något organ är den enda realistiska räddningen. Njure, lever, hjärta, lungor,etc. Är alla dyrbara organ som kan återanvändas. De vanligaste som väntar på ett organ, väntar på en ny njure. För dem finns dialys som en uppehållande, alternativ behandling under en ganska lång period. Tack vare att dialysmetoderna förbättrats. Men i långa loppet är det en njurtransplantation som ger dem en möjlighet till ett fortsatt, värdigt liv.För de som väntar på ett hjärta, en lunga eller en lever finns inga alternativa behandlingar. För dem är en transplantation enda möjligheten till fortsatt liv. Organdonation har en massiv positiv effekt; en organdonator kan hjälpa upp till 50 andra personer efter hans eller hennes död. Människor som gynnats av donationen kommer att vara mycket tacksama. Dessutom kommer folk alltid att vara tacksam för det du gjort och du blir ihågkommen som en hjälte. om att donera organ inte tar skada på dig själv, varför inte delta i organdonation för att rädda varandra.

Organdonationer bidrar även till mindre utgifter för sjukvården. Prioriteringar inom sjukvården handlar om att på bästa sätt fördela ekonomiska resurser.Väntan på ett nytt organ är i många fall en väntan på liv eller död. Likväl tvingas vården årligen prioritera bort organtransplantation för hundratals behövande patienter, men anledningen är inte... Köp tillgång för att läsa mer

Organdonation | Argumenterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaankx
 • 2016-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa