Organisation och ledarskap | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Ledarskap och organisation
  • C
  • 7
  • 4007
  • PDF

Organisation och ledarskap | Instuderingsfrågor

Eleven har svarat på instuderingsfrågor angående ledarskap och chefer.

Innehåll

- Vad är skillnaden mellan chefskap och ledarskap?
- Vad innebär en socialkonstruktivistisk syn på ledarskap?
- Varför behövs ledarskap?
- I vilka situationer tycks ledarskap inte behövas?
- Hur kan placeringen i syskonskaran påverka din vilja till ledarskap i framtiden?
- Vad innebär situations-anpassat ledarskap?
- Vad är kärnan i teorin om transformativt ledarskap?
- Vilka frågor väcker detta kapitel hos dig personligen?
- Identifiera och diskutera de vardagssituationer där du utövar respektive "utsätts” för ledarskap.
- Vilken grundläggande uppfattning har du om ledarskap? Är det något som
avgörs av personen, av relationerna eller av den totala omgivningens utseende och förutsättningar?

- Lärobokstexten understryker att forskningen inte funnit tydliga personliga
egenskaper som kan kopplas till framgångsrikt ledarskap. Vad är dina erfarenheter av
detta? Vilka egenskaper – om några – är av avgörande betydelse för framgångsrikt ledarskap?

Hur skaffar man sig ett rum med utsikt? Utgå från faktarutan om filmen A room with a view och diskutera följande frågor:
- Hur mycket av våra egna liv styrs av vad som förväntas av oss och vad vi
verkligen vill?Vilket utrymme får det senare? Är det OK, eller vad betalar vi för pris för
att följa vad som förväntas av oss?Vet vi vad vi vill? Hur många lyssnar på sitt inre?
- Hur många är ärliga mot sitt inre?
- Är Morgan Forsters (författaren till boken som filmen bygger på) dröm om
att det skulle vara möjligt att vara ärlig och sann och spontan hela tiden realistisk? Vad
är det för krafter som håller tillbaka och vad skulle det innebära om vi gick mer i den riktningen? På jobbet? I skolan?
- Hur viktigt är det att vi tänker på makt och ledarskap?Vad betyder det att
ha ett genomtänkt förhållande till detta? Vilka blir konsekvenserna av att inte ha tänkt
igenom förhållandet mellan makt och ledarskap, i samhället, i skolan, i klassrummet?

Se filmen och arbeta med följande frågeställningar:
- På vilket sätt ser vi i filmen att spänningen och skillnaden mellan de två perspektiv som
Aubrey och Maturin representerar driver gruppen och berättelsen framåt?
- Spelar dessa två dimensioner någon roll för hur vi arbetar i klassen, i våra grupparbeten?
- Vad är det som kapten Aubrey gör som utgör ledarskap i olika situationer och på vilka
sätt svarar besättningen på dessa handlingar – och därmed bidrar till att ledningen
fungerar?
- Ge exempel på dåligt ledarskap i filmen. Vilka konsekvenser får detta?

Utdrag

1. Vad är skillnaden mellan chefskap och ledarskap?
Ledarskap handlar om verkningsfullhet genom tillit, motivation och människor. Ledarskap är kreativa, smidig, anpassningsbar och förändring kunniga. Ledaren utmanar oftast status que som chefer tillbringar mycket av sin tid att hålla vid makt, att föra nya idéer till organisationer. Status que är något som man menar på ett dåligt sätt. Människorna som vill behålla status ego är oftast motståndskraftiga mot framsteg, alltså de vill inte att man kommer med nya idéer utan de vill hellre håller sig på samma nivå utan förändring. Det som ledar försöker göra då är som sagt att uppmana status que genom att komma med nya idéer i gruppen. Chefskap däremot handlar mest om ansvarighet. Chef i en organisation som är ansvarig för att genomföra de fyra funktionera för förvaltning medräknat planering organisera, leda och styra. Chefen måste se till att organsationen ska fungera, den har en stor ansvarighet och som kommando för sina anställda och är inte lika insatt med att motivera sina anställda till att jobba för att nå sitt mål som då en ledare gör. Medans ledarskap är mycket annorlunda som handlar mer om att anpassa sin grupp genom att kommunicera, motivera och inspirera för att nå målet tillsammans, skapar en relation med sina arbetare.

2. Vad innebär en socialkonstruktivistisk syn på ledarskap?
Själva ordet konstruktivism innebär att vi människor tillsammans skapar verkligheten, alltså aspekter av verkligheten är socialt konstruerade. Ex. Har vi människor tillverkat ett bord tillsammans och kommit fram att det ska hette bord. En av de ledande förespråkarna för detta perspektiv är sociologen Keith Grint. Hans analys av ledarskapet belyser två betydelse personen och situationen. Dessa är centralt för de flesta teorier om ledarskap och att de flesta existerande teorier har en del av säkerhet och kunskap om dem. Till exempel kunskapsbaserade teorier förutsätter att det är möjligt att veta vilka delar av en person bidrar till deras ledarskap och framgång, situations teorier antar att det är möjligt att analysera ett visst sammanhang så att särskilda ledarskaps svar kan ge individuell omformning, och beredskaps teorier antar att det är möjligt att bestämma ledar egenskaperna hos både personen och situationen så att anpassningar kan vara ...... Köp tillgång för att läsa mer

Organisation och ledarskap | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-08-10