Organisation och Ledarskap - Uppsats på Svenska

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
 • Annat
 • MVG
 • 5
 • 2083
 • PDF

Organisation och Ledarskap - Uppsats på Svenska

En längre uppsats där eleven beskriver ett antal olika aspekter inom organisation och ledarskap. Eleven diskuterar bland annat självkännedom och självförtroende, Maslows behovstrappa och Hertzbergs motivationsfaktorer, fördelar med demokratiskt ledarskap, coachen som ledare, ledarens uppgifter, målstyrning samt kvalitetssäkring.

Lärarens kommentar

MVG

Innehåll

1. Självkännedom ger självförtroende
2. Maslows behovstrappa och Hertzbergs motivationsfaktorer
3. Fördelar med demokratiskt ledarskap
4. Coachen som ledare
5. Ledarens uppgifter
6. Varför många organisationer tycker att målstyrning är bra - Vad är målstyrning?
7. Kvalitétssäkring
Källor och källkritisk analys

Utdrag

"1. Självkännedom ger självförtroende

Tänk dig att du träffar en helt ny person som du aldrig har träffat förut. Den nya personen är din nya arbetskamrat och ni vet ingenting om varandra. Ni känner inte varandra och har alltså inget förtroende för varandra. Ni kommer inte att få något förtroende för varandra förrän ni lärt känna varandra och vet varandras gränser och värderingar.

Likadant kan man säga att det fungerar för en själv. Så länge man inte känner sig själv kan man inte heller lita på sig själv och ge sig själv något förtroende.

När man däremot känner sig själv, vet vad man går för och vilka värderingar och gränser man har så får man automatiskt ett självförtroende och är lugnare och säkrare och litar på sig själv.

Att ha självkännedom och självförtroende i en grupp är mycket viktigt. Har man inte detta kanske man tar på sig sådant man egentligen inte borde eftersom att man inte sätter gränser. Det kan i sin tur leda till att man inte utför arbetet lika bra som man kanske gjort om man inte tagit på sig ”fel arbete”. Blir inte arbetet speciellt bra kan man få tillsägelser från ledningen om att man måste sköta sig bättre vilket kanske inte går om man inte kan det arbete man har åtagit sig. Genom det kan man uppfattas som klumpig och oansvarig."... Köp tillgång för att läsa mer

Organisation och Ledarskap - Uppsats på Svenska

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-11
  Bra uppsats som svarar på frågor och jämför.
 • 2015-10-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-08-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  goooooooooooooooooooooooooooooooooooo