Organisationen Hoppets stjärna | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Ledarskap och organisation
  • C
  • 5
  • 2081
  • PDF

Organisationen Hoppets stjärna | Frågor och svar

Svar på frågor angående ledarskapet och organisationen i biståndsorganisationen Hoppets stjärna. Här diskuteras bland annat organisationens värdegemenskap, ledarskap och rollfördelning. Dessutom görs en kort SWOT-analys.

Observera att vissa frågor saknas i uppsatsen.

Innehåll

1) Vad gör organisationen?
2) Vem har den formella makten i föreningen? Hur utses “chefen”?
3) Vilka sitter i styrelsen?
4) Hur ser värdegemenskapen ut i Organisationen?
5) Hur ser balansen ut mellan ledarskap och organisation?
6) Vilka befogenheter/uppgifter har ledaren, vilka befogenheter har ”chefen”, ledningsgruppen? Vilken styrning finns föreningen/organisationen? Behörighet?
7) Har man gjort en SWOT analys?
8) Kan man se något organisatoriskt isberg?
9) Har organisationen gjort någon kvalitetssäkring?

Utdrag

1)

Hoppets stjärna arbetar främst med fattiga barn och miljön de lever i. De hjälper barn för att de sedan själva ska kunna påverka sina liv och samhället de lever i. Detta görs framför allt genom utbildning, hälsovård samt genom att ordna näringsrik mat. De anser att en individ inte kan göra självständiga val och påverka om denne inte har kunskap om de rättigheter som de har, inte är helt frisk eller inte kan äta sig mätt varje dag.
Men de säger på hemsidan att det inte bara hjälper på individ nivå utan att de även måste förbättra barnens närmiljö.
För att hjälpa på miljö nivå gräver föreningen brunnar, bygga dammar och utbilda föräldrar.
Hoppets stjärna samarbetar mycket med de lokala myndigheterna, organisationer, grupper och individer som kan påverka barnens livssituation i respektive land.

2) Vem har den formella makten i föreningen? Hur utses “chefen”?

Vi ringde och pratade med verksamhetschef, Ullrika Kallin, i hoppets stjärna och ställde frågor. Hon har jobbat dör sedan 1986 i olika delar. Hon tillträde som verksamhetschef i organisationen år 2013. Angående hur hon blivit vald förklarade hon att en styrelse i föreningen utser en verksamhetschef. Verksamhetschefens uppgifter är att... Köp tillgång för att läsa mer

Organisationen Hoppets stjärna | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Organisationen Hoppets stjärna | Frågor och svar.