Organisationsformer: Divisionsorganisation och funktionsorganisation | Sammanfattning

Se fler bedömningar 6 6 6 6 6 6 (2 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3

Ämne

Företagsekonomi - specialisering

Betyg

C

Antal sidor

2

Antal ord

297

Filformat

PDF

Organisationsformer: Divisionsorganisation och funktionsorganisation | Sammanfattning

En kort och enkel sammanfattning om olika organisationsformer, med fokus på divisionsorganisation och funktionsorganisation. Organisationsformerna beskrivs med organisationsscheman samt fördelar och nackdelar.

Utdrag
Det finns fler olika organisationsformer, men de vanligaste organisationsformerna är:
* Den enkla, naturliga organisationen
* Linje-stabsorganisationen
* Funktionsorganisation
* Divisionsorganisation
* Matrisorganisationen

Divisionsorganisation

* Divisionerna är relativt oberoende av varandra dock är de knutna till en gemensam koncernledning.
* Eventuella incitament... [läs mer nu]