Organisationsformer: Divisionsorganisation och funktionsorganisation | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Organisationsformer: Divisionsorganisation och funktionsorganisation | Sammanfattning

En kort och enkel sammanfattning om olika organisationsformer, med fokus på divisionsorganisation och funktionsorganisation. Organisationsformerna beskrivs med organisationsscheman samt fördelar och nackdelar.

Innehåll

Organisationsformer
Divisionsorganisation
Funktionsorganisation

Utdrag

Det finns fler olika organisationsformer, men de vanligaste organisationsformerna är:
* Den enkla, naturliga organisationen
* Linje-stabsorganisationen
* Funktionsorganisation
* Divisionsorganisation
* Matrisorganisationen

Divisionsorganisation

*Divisionerna är relativt oberoende av varandra dock är de knutna till en gemensam koncernledning.

* Eventuella incitament tilldelas på gruppnivå (division), och det är divisionsledares sak att fördela dessa vidare till undergrupper och individer.
En stark Fördel med den här organisationsformen är att indelningen i divisioner... Köp tillgång för att läsa mer

Organisationsformer: Divisionsorganisation och funktionsorganisation | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-02-20
    Jätte braa uppsats, hjälpte mig med mitt arbete
  • 2016-12-07
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa