Organisationsteori av Weber och Taylor | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Ledarskap och organisation
  • C
  • 1
  • 379
  • PDF

Organisationsteori av Weber och Taylor | Fördjupningsuppgift

En enklare fördjupningsuppgift där eleven presenterar organisationsteorier av Max Weber och Frederich Taylor. Fokus ligger bland annat på deras respektive fokus och målsättningar, samt deras betydelse för industrisamhällets framgångar.

Notera att källor saknas.

Utdrag

"Max Weber och Frederich Taylor har båda haft stor inverkan på samhället och hur det ser ut idag. Dem två tyckte olika saker och en kombination av deras teorier skulle vara det bästa. Weber var teoretiker och Taylor industriman. Medan Weber försökte hitta det mest gynnsamma sättet att organisera administrationen kämpade Taylor med att komma på det bästa möjliga sättet för en effektiv varoproduktion. Deras syn på löner skiljde sig också åt, Weber ville ha belöning och avancemang efter anställningstid samtidigt som Taylor önskade ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Organisationsteori av Weber och Taylor | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.