Organisera en studentbal | Organisation och Ledarskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Organisation och ledarskap
 • VG
 • 4
 • 1325
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Organisera en studentbal | Organisation och Ledarskap

En uppsats i "Organisation och Ledarskap", där eleven undersöker olika organisationsformer med målsättningen att identifiera vilken som passar bäst för att organisera en studentbal. Fokus ligger på funktionsorganisation, divisionsorganisation och den enkla, naturliga organisationen. Vidare så presenteras även ett slutresultat där eleven redogör för antal personal som behövs för att organisera en studentbal, samt deras respektive arbetsuppgifter.

Lärarens kommentar

Den är bra, men behöver nyanseras mer.

Elevens kommentar

Nyansera den mer i början.

Innehåll

Organisera en studentbal
- Funktionsorganisation
- Divisionsorganisation
- Enkla naturliga organisation
- Slutresultat
-- Lokal
-- Mat
-- Servering
-- Ekonomi
-- Marknadsföring
-- Musik
-- Festregi (toastmaster)
-- Vakt och städning

Utdrag

"Enkla naturliga organisation
Den enkla naturliga organisationen består av en chef och några anställda. Arbetet delas upp mellan arbetarna beroende på kometens. Det fungerar bra eftersom företaget är litet och har då inga samordningsproblem. Alla vet vad alla gör och alla pratar med alla. Sammanhållningen är bra och personalen kommer ofta väldigt nära varandra. Om organisationen växer delas den upp i olika funktioner men eftersom det bara finns en chef så är det inte riktigt en funktionsorganisation.

Fördelar med en naturlig organisation är att företaget får fram specialist kunnande, då arbetarna arbetar hela dagarna med just sina fackkunskaper och utvecklas inom sitt ämne. Denna sorts organisation kan få stordriftsfördelarna då det oftast är billigare att samla vissa uppgifter på en och samma avdelning. Det kan till exempel göras större inköp och därmed få stora rabatter.
Nackdelar med en sådan organisation är att när ledaren väl är borta så vet inte arbetarna riktigt hur de ska ta sig vidare när de är klara med en uppgift för då behöver de vägledning till nästa uppgift."... Köp tillgång för att läsa mer

Organisera en studentbal | Organisation och Ledarskap

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra information om organisationsformer