Orsaker bakom emigration från Sverige till USA | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Geografi 1
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1147
 • PDF

Orsaker bakom emigration från Sverige till USA | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven undersöker orsakerna bakom emigrationen från Sverige till Nordamerika under 1800-talet. Fokus ligger både på "push"-faktorer och "pull"-faktorer, och hur dessa hade en samspelande roll i den svenska emigration över Atlanten.

Syfte/Frågeställning
Syftet med denna uppsats är att ta reda varför den stora emigrationen från Sverige till Amerika skedde. Vad var orsakerna till att lämna sitt fosterland och vad lockade dem till just Amerika.
- Vad var orsakerna till den stora emigrationen?

Elevens kommentar

Arbetet saknar källkritik.

Innehåll

Orsaker bakom emigration från Sverige till USA

- Sammanfattning/Inledning
- Syfte/Frågeställning
- Bakgrund/Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Sammanfattning/Inledning
Flyttningar mellan länder (emigration respektive immigration) har ofta inslag av både push- och pull-faktorer, (push- stöta bort, pull- dra till sig) till pull-faktorer hör sådant som lockar människor att flytta till ett område ex. tillgång till arbete och utbildning. Push-faktorer hör sådant som får människor att flytta från ett område t.ex. arbetslöshet, religiösförföljelse mm. Utvandringen från Sverige till Nordamerika under 1800-talet är ett tydligt exempel på både dessa faktorer.

Bakgrund/Resultat
Utvandringen från Sverige till Nordamerika berodde i första hand på sociala, ekonomiska och personliga omständigheter. Orsakerna delas in i push- och pull faktorer, push-faktorer är vad som fick iväg svenskarna och pull-faktorer vad som frestade dem att flytta.

Push-faktorer:
Freden, Vaccinet och Potatisen, ja det var det som räddade Sverige under 1800-talet.
Efter finska kriget skrevs det ett fredsavtal och Sverige deltog inte i fler förlustbringande krig, detta gjorde att svenska män gick förlorade i fält. Det i sin tur ledde till en stor folkökning, hygien och medicinsk hjälp utvecklades och fler spädbarn överlevde.
Vaccinet för smittkoppor blev ofrånkomligt, på så sätt räddades fler livet, på ungefär 100 år fördubblades Sveriges befolkning. Potatisen blev en succé på den tiden och välförsedde i synnerhet de sämre ställda i samhället. När föräldrarna var för gamla för att ta hand om dess gård gick den i... Köp tillgång för att läsa mer

Orsaker bakom emigration från Sverige till USA | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra men kunde förbättras
 • 2015-05-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra information. Bra indelat.