Orsaker till Första världskriget | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • C
 • 3
 • 1230
 • PDF

Orsaker till Första världskriget | Diskuterande text

En diskuterande text om orsakerna till Första världskriget. Eleven diskuterar krigets utlösande faktorer och redogör sedan för dess händelseförlopp. Krigets olika orsaker diskuteras sedan utifrån olika perspektiv.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Jag tycker att du har gjort ett ambitiöst jobb och lägger ner mycket tid på att besvara alla frågorna i uppgiften. Du beskriver utförligt några långsiktiga orsaker som industrialiseringen och nationalismen i Europa. Några saker blir inte riktigt rätt. Allianserna i Europa hade skapats långt innan skotten i Sarajevo, inte efter. Och Franz Ferdinand var inte kung utan tronföljare i Österrike-Ungern. Du får med några personer av betydelse och det är intressant att du tar upp Dragutin Dimitrijevic som definitivt påverkade krigsutbrottet. Däremot hade jag velat ha någon motivering till varför Franz Ferdinand är en avgörande person för själva krigsutbrottet mer än att han blev mördad.
Men som helhet tycker jag att du har utfört uppgiften bra.

Elevens kommentar

Jämföra mycket mer med olika sidor kring informationen så att faktan eller tidsförloppet blir helt rätt.

Utdrag

Tysklands plan var att vinna tvåfrontskriget och snabbt slå ut Frankrike genom att tåga genom neutrala Belgien. Krossa de franska arméerna och sedan vända sig med full styrka mot Ryssland, vars mobilisering tog mycket längre tid än Frankrikes.
Storbritannien gick med i kriget pga. att Tyskland anföll det neutrala Belgien, fast då de egentligen kände sig hotade av Tysklands försök av att överträffa den... Köp tillgång för att läsa mer

Orsaker till Första världskriget | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  fejrhfb riefbfirc efiucr eufi ru fr edf hr
 • 2016-03-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket välutvecklat och bra skrivet