Orsaker till första världskriget | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • B
 • 4
 • 2081
 • PDF

Orsaker till första världskriget | Utredande text

En utredande text om orsakerna till första världskriget. Eleven berättar om krigets olika aktörer och lyfter fram faktorer som socialdarwinism och kolonialism. Avslutningsvis redogör eleven för sina egna tankar om krigets orsaker.

Notera att källor saknas och att uppsatsen inte är korrekturläst.

Innehåll

Första världskriget

- Tyskland enades och blir en stormakt
- Socialdarwinismen och nationalismen
- Imperialismen och kolonialsimen
- Bildningen av allianser
- Skotten i Sarajevo

Utdrag

Allianserna gjorde framförallt att hela världen drogs in, då många av dem europeiska stormakterna dels hade kolonier men också att de försvarade länder som tillhörde deras block. Varje land som tillhörde en allians fick alltså fler ”beskyddare” men också fler fiender. Om någon i ens allians förkarade krig, hade man... Köp tillgång för att läsa mer

Orsaker till första världskriget | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jätteeeeeeee vraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressant, saknar dock några orsaker