Orsaker till könsstympning | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Etnicitet och kulturmöten
  • B
  • 7
  • 2875
  • PDF

Orsaker till könsstympning | Rapport

Rapport i Etnicitet och kulturmöten om könsstympning och orsaker till könsstympning.

Syfte och frågeställning:

Mitt syfte med denna uppsats är att uppmärksamma könsstympning och fördjupa mig i vilka orsakerna är till att det än idag förekommer (?) samt att jag vill ta reda på hur Sverige tar ställning till de kvinnor som blivit könsstympade, där jag inkluderar vårdcentral och sjukhus. Dessutom vill jag få förståelse för vilka konsekvenserna blir för de som blivit könsstympade. Jag har valt att lägga fokus på den kvinnliga könsstympningen och utesluta den manliga därför att den kvinnliga ger mer konsekvenser än den manliga och på så sätt ger det mig ett mer än ett översiktligt arbete.

Frågeställningar;
- Vilka komplikationer blir det för de som är omskurna?
- Hur upplever vårdpersonal mötet med omskurna kvinnor?

Innehåll

1. Inledning
1.1 syfte och frågeställning
Frågeställningar;
2. metod
2.1 Material
Kvinnlig könsstympning, sociologi, Karlstads universitet
Den vackra vaginan, Umeå universitet
Socialstyrelsen – könsstympning av flickor och kvinnor
3. Bakgrund
4. Resultat
4.1 Könsstympningens konsekvenser
4.2 Vårdpersonalens möte med kvinnor
4.3 Sjuksköterska och barnmorskas möte med en patient
4.4. en skolsköterskas möte med patient
5 Avslutning

Utdrag

1. Inledning
En blomma i Afrikas öken är en självbiografisk bok som är skriven av en kvinna vid namn Waris Dirie. Denna kvinna blev könsstympad vid 5 års ålder och i en intervju berättar hon att hon minns händelsen tydligt, samt att den har gjort henne sexuellt handikappad för livet. ”Jag var inte större än en get när min mor höll fast mig medan en gammal kvinna skar av min klitoris och mina inre blygdläppar och sydde igen såret. Hon lämnade bara en mycket liten öppning för urin och menstruationsblod.” Detta är något som små flickor och unga kvinnor utsätts för, världen över, men fram för allt i de Afrikanska länderna. Ett brutalt ingrepp som utförs helt utan bedövning och verktygen kan vara antingen en smutsig kniv, ett gammalt rakblad eller en glasskärva.

Jag har valt att fördjupa mig inom detta område därför att jag anser att det är ett viktigt ämne som behövs uppmärksammas mycket mer i dagens samhälle då detta faktiskt är ett globalt problem och många är utsatta. För mig är detta ett oerhört viktigt ämne just för att det berör mig, på så sätt att jag själv är en tjej och hade jag haft oturen hade lika väl jag kunnat ”falla offer” för könsstympning.

2. metod
Först och främst tänker jag leta generell fakta för att få lite mer kött på benen, för att utvidga mina kunskaper, detta för att sedan kunna jobba vidare med mitt arbete. Jag tror att detta är ett bra sätt att börja på, eftersom att det är viktigt att skaffa mer förkunskap för att ha möjligheten till att genomföra ett bra arbete.

Det var relativt lätt att hitta information om könsstympning, det fanns artiklar, uppsatser, hemsidor och så vidare. Jag hittade även filmklipp från sjuksköterskor, kuratorer och barnmorskor som berättade hur dem går till väga när de möter en patient som genomgått detta och om vilka frågor som ställs och så vidare. Dessa filmklipp var väldigt bra för mitt arbete, dels för att de var lätta att förstå men också för att informationen var passande för min uppsats. Jag har endast valt att använda mig av källor från internet och inte tryckta källor då jag anser att internet är tillräckligt... Köp tillgång för att läsa mer

Orsaker till könsstympning | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.