Orsakerna till bombningen av Pearl Harbor | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1014
  • PDF

Orsakerna till bombningen av Pearl Harbor | Utredande text

En kort utredande text som redogör för orsakerna till bombningen av Pearl Harbor under andra världskriget. Eleven berättar om Japans utveckling och politiska agenda under tiden före kriget, och hur detta ledde till attacken på den amerikanska flottbasen.

Innehåll

Vilka var de viktigaste orsakerna bakom Japans attack av den amerikanska flottbasen Pearl Harbor den 7 december 1941?

- Japans politiska agenda under 1930- och början av 1940-talet
- Läget för de europeiska kolonierna i Sydostasien i början av andra världskriget
- USAs och Japans relation före attacken mot Pearl Harbor
- Slutsats

Utdrag

Nazi-Tysklands framåt marsch i Europa gynnade Japan. År 1940 var båda koloniala stormakter Frankrike och Nederländerna under Tysklands kontroll, medan Storbritannien var i fullt krig mot Tyskland. Därför var just de här tre ländernas kolonier i Sydostasien (såsom Franska Indokina) särskild sårbara. Detta var nu Japans gyllene tillfälle att... Köp tillgång för att läsa mer

Orsakerna till bombningen av Pearl Harbor | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.