Ortorexi | Kort sammanfattning | Psykologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • C
  • 3
  • 1163
  • PDF

Ortorexi | Kort sammanfattning | Psykologi

En kort sammanfattning i Psykologi 2a, som handlar om ätstörningen/samhällsfenomenet ortorexi. Här redogörs bland annat för diagnosens historia, konsekvenser och orsaker samt hur man diagnosticerar ortorexi.

Innehåll

- Ortorexi
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Ortorexia nervosa kommer från det grekiska ordet ”ortho” som betyder renlärig och ”orexis” som betyder aptit. Begreppet omtalades första gången av den amerikanska läkaren Steven Bratman i slutet av 1990-talet i samband med att han lade märke till att ett flertal av hans patienter många gånger verkade näst intill besatta av nyttig mat. Sedan uppmärksammade han också att träning var en viktig ingrediens i deras beteende eftersom de själva beskrev sig som träningsnarkomaner.
Ortorexi innebär en fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med extremt stora träningsmängder.1 Det är dock inte en etablerad diagnos, utan snarare ett samhällsfenomen eftersom det är en stigande trend i en tid när jakten på perfekta kroppar, evig ungdom och... Köp tillgång för att läsa mer

Ortorexi | Kort sammanfattning | Psykologi

[0]
Inga användarrecensioner än.