Ortorexi | Sociologisk analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • B
  • 9
  • 3911
  • PDF

Fördjupningsarbete: Ortorexi | Sociologisk analys

En sociologisk analys (fördjupningsarbete) som handlar om sjukdomen ortorexi. Här analyseras sjukdomens orsaker, konsekvenser samt lösningar utifrån olika sociologiska och socialpsykologiska teorier (framförallt Charles H. Cooley) samt ur ett etiskt perspektiv.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Syfte och frågeställning
1.2 Metod och källor
1.3 Begrepp
2. Undersökning
2.1 Orsaker
2.2 Konsekvenser
2.3 Lösningar
3. Teori
4. Etiskt perspektiv
5. Analys och slutsats
6. Källförteckning

Utdrag

Gym, träningscenter och andra organisationer där hälsa och träning förekommer har ett stort ansvar på sig, att se till att det råder sunda och hälsosamma intryck samt regler. Det är många unga som tränar och i just tonåren kan det vara som viktigast att få ett verkligt perspektiv på vad som egentligen är sunt och vad som... Köp tillgång för att läsa mer

Ortorexi | Sociologisk analys

[0]
Inga användarrecensioner än.