Osmos: cellmodeller och sockerlösning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • A
 • 4
 • 1120
 • PDF

Osmos: cellmodeller och sockerlösning | Labbrapport

En utförlig labbrapport som undersöker och beskriver osmos, vattnets diffusion. Osmos undersöks genom att vatten och sockerlösning används på olika cellmodeller.

Innehåll

Laboration - Osmos

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Analys och diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Materiel:
5 st dialysslangar, 10 cm långa.
Bomullstråd.
5 st bägare
Pipett
Våg
Klocka
Socker
Kranvatten

Utförande:
Fem bägare märktes med siffrorna 1-5.
Fyra bägare fylldes med vanligt kranvatten. Den femte bägaren fylldes med en en sockerlösning med 60% socker och 40% vanligt kranvatten.
Samtliga bägare innehöll samma volym vätska.
Fem dialysslangar klipptes från en rulle till vardera ca 10 cm långa bitar.
Dialysslangarna blöttes i vatten tills de blev mjuka. Därefter öppnades de upp i kortsidorna och ett snöre knöts i ena kortsidan för att vätskan skulle kunna hällas in i utrymmet för att det inte skulle rinna ut. Dialyslangarna märktes med siffrorna 1-5.

Cellmodell 1 fylldes med 10 ml vanligt kranvatten.
Cellmodell 2 fylldes med 8 ml vatten och 2 g socker.
Cellmodell 3 fylldes med 6 ml vatten och 4 g socker.
Cellmodell 4 fylldes med 4 ml vatten och 6 g socker.
Cellmodell 5 fylldes med 10 ml vanligt kranvatten.

Varje cellmodell (dialysslang) förslöts med ytterligare ett snöre i andra änden, efter att luft tryckts ut. Därefter sänktes de ner i respektive tillhörande bägare och klockan ställdes på 10 minuter.
Efter 10 minuter togs cellmodellerna upp ur bägarna, torkades med hushållspapper, vägdes, vikten dokumenterades noga och cellmodellerna placerades i respektive bägare igen.
Detta gjordes om 4-6 ggr med 10 minuters intervaller.
Viktförändringen i procent räknades ut genom att dividera resultatet av alla enskilda cellmodellers olika viktmätningar efter samtliga 10-minutersintervall med startvikten av respektive cellmodell... Köp tillgång för att läsa mer

Osmos: cellmodeller och sockerlösning | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-02
  Jättebra rapport och inspiration för att skriva min rapport!
 • 2017-02-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt lättläst vilket jag tyckte var bra!
 • 2015-03-23
  Bra rapport. väldigt utförligt skriven.
 • 2015-02-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra fakta, resonemang och struktur!