Osmos och diffusion | Gurka i saltvatten | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
 • Naturkunskap 1b
 • A
 • 6
 • 1558
 • PDF

Osmos och diffusion | Gurka i saltvatten | Labbrapport

En utförlig labbrapport där osmos och diffusion med en gurka i saltvatten studeras. Syftet med laborationen är att förstå vad som händer med en organism som hamnar i en miljö med högre respektive lägre koncentration av olika ämnen än den har i sina celler.

Innehåll

Osmos med gurka

- Syfte
- Frågeställning
- Teori
- Hypotes
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning
- Källkritik

Utdrag

Material:

3 glasbägare
3 gurkskivor (2-4mm)
1 glaspinne
1 våg
Kran vatten
Destillerat vatten
1 tsk salt d.v.s. natriumklorid.
1 kniv
1 märkpenna

Metod: I tre bägare hälldes 40ml kranvatten, destillerat vatten och en med saltlösning. I bägaren med saltlösning tillsattes 1tsk salt och rördes om ordentligt med glaspinnen så att natriumkloridlösning bildades. Tre gurkskivor skars ungefär lika stora (2-4mm). Gurkorna vägdes för sig. Konsistensen på skivorna beskrevs. Gurkskivorna lades i varsin bägare. Gurkorna låg 50 minuter i sina bägare. Gurkorna observerades och noterades i tabellen igen hur de olika gurkornas konsistens var. Dem vägdes igen och vikten noterades i tabellen. "... Köp tillgång för att läsa mer

Osmos och diffusion | Gurka i saltvatten | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-13
  Bra, hjälpt mig mycket lätt att förstå mycket nöjd
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Räddade mig verkligen, ängel!
 • 2016-09-06
  det är en bra diskussion