Osmos - diffusion av vatten genom ett semipermeabelt membran | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • A
  • 6
  • 1765
  • PDF

Osmos - diffusion av vatten genom ett semipermeabelt membran | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att få större inblick i hur osmos i celler fungerar, genom att undersöka hur diffusion av vatten genom ett semipermeabelt membran går till. I denna laboration används dialysslangar som semipermeabla membran, och dessa fylls med olika innehåll och sedan läggs i bägare med vatten och sockerlösning.

Innehåll

Osmos – diffusion av vatten genom ett semipermeabelt membran

- Inledning/hypotes
- Material/metod
- Referenser
- Resultat
- Diskussion
- Referenser

Utdrag

Material/Metod
Utrustning som användes bestod av; 2 stycken dialysslangar (20 cm), 4 stycken påsförslutare, 2 stycken bägare (500 ml), sked, destillerat vatten, strösocker, karamellfärg och en digitalvåg.
Inledningsvis förbereddes sockerlösningen som bestod av 400 ml ljummet kranvatten och strösocker. Sockret tillsattes under omrörning fram till dess att lösningen övergick från homogen (ourskiljbara beståndsdelar) till heterogen (urskiljbara beståndsdelar). Därefter tillsattes ett par droppar karamellfärg. Den andra bägaren fylldes med 400 ml kranvatten.
Sedan iordninggjordes dialysslangar genom att sätta en påsförslutare i ändarna för att sedan fylla dem. En av dialysslangarna fylldes med sockerlösning och den andra med destillerat vatten. Dialysslangarna fylldes ungefär till hälften. Därefter förslöts öppningarna med påsförslutare. Dialysslangana torkades av och vägdes. Därpå lades dialysslangen med sockerlösning i bägaren med vatten och den vattenfyllde i bägaren med sockerlösningen. Dialysslangarna vägdes sedan var tionde minut, vilket upprepades tre gånger och resultaten fördes in i en tabell... Köp tillgång för att läsa mer

Osmos - diffusion av vatten genom ett semipermeabelt membran | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.