Osmos hos Gerbera | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 2
 • B
 • 7
 • 1227
 • PDF

Osmos hos Gerbera | Labbrapport

En labbrapport som avser att ge mer kunskaper i cellfysiologi och cellers ämnestransport, genom att redogöra för blomman gerberas osmos. Arbetet innehåller ett flertal bilder som illustrerar processen.

Innehåll

Gerberans Osmos

- Syfte
- Teoretiskt bakgrund
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Material:

2 stycken Gerbera med 10 cm lång stjälk
1 kniv
1 måttband
2 glas
Decilitermått
Teskedsmått
20 ml koksalt (med Jod)
400 ml vatten
tidtagare
kamera

Utförande:

5 cm på vardera gerberastjälk snittades upp så att stjälken fick 4 stycken strimlor. Efter detta hälldes 200 ml vatten upp i varje glas med hjälp av ett decilitermått var på 20 ml salt hälldes i ett av glasen. Koksaltlösningen blandades för att sedan stå i 10 minuter.

Efter 10 minuter väntetid sattes de två gerberablommorna i varsitt glas och tidtagaren sattes igång. Ytterligare 10 minuter gick och resultatet noterades i text och foto... Köp tillgång för att läsa mer

Osmos hos Gerbera | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-12
  Den här labbrapporten hjälpte mig väldigt mycket med att komma igång! Bra skriven! Jag fick mycket hjälp i just att skriva teorin och källhänvisningar i den. Även med bilder och tabeller.
 • 2015-06-25
  Jättebra! Välskriven och informativ. Snyggt arbete