Osmos i jästceller | Labbrapport | NA

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 2
  • 628
  • PDF

Osmos i jästceller | Labbrapport | NA

En labbrapport som analyserar osmos-processen i jästceller. Här tas bland annat upp hur osmos-processen bestämmer relationen mellan jästcellerna och deras miljö.

Innehåll

Hypotes
Materiel
Utförande
Resultat
Slutsats
Felkällor

Utdrag

MATERIEL:
● Jästkultur
● Hög koncentrerad saltlösning
● Avjoniserat vatten
● Preparat
● Täckglas
● Pipett
● Ljusmikroskop

Osmos som är en transport av lösningsämnen, beror på skillnad i koncentration mellan molekyler som kan passera genom membran. Osmos är därför särskilt viktigt när det gäller levande organismer och kan förstås genom att betrakta den som diffusion men då det handlar om vattenmolekyler genom ett semipermeabelt membran.
Semipermeabelt membran är ett halvgenomsläppligt membran, detta innebär att fria vattenmolekyler lätt kan transporteras igenom membranet medan det är svårare för lösta partiklar såsom,... Köp tillgång för att läsa mer

Osmos i jästceller | Labbrapport | NA

[0]
Inga användarrecensioner än.