Osmos i lökceller | Labbrapport | Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • A
 • 13
 • 2566
 • PDF

Osmos i lökceller | Labbrapport | Naturkunskap

I den här labbrapporten observeras lökceller i mikroskop. Syftet med rapporten är att observer hur cellerna ser ut och hur osmos fungerar, detta genom att salta lösningar adderas till cellerna.

Studienets kommentar

Teoridelen av den här rapporten är mycket bred och går igenom de huvudsakliga teorierna kring celler.

Innehåll

Uppgift / Syfte
Hypotes
Teori
Material / Kemikalier
Metod
Resultat
Diskussion och slutsats
Källor

Utdrag

TEORI
Cellmembranet: Är som skydd till cellen och den håller även ihop. Den är som vakt som bestämmer vad som ska transporteras in och ut. Vattenmolekyler och fettlösliga ämnen som syre, koldioxid, alkohol kan transportera igenom. De ämnen som inte kan utan hjälp är vattenlösliga ämnen som joner och socker.
Lysosomer: Är cellens nedbrytnings och återvinningsstation. De består utav blåsor som är omgivna av membran blåsorna innehåller en mängd enzymer.
cytoplasma: Består utav en trögflytande vattenlösning. I vätskan finns ämnen lösta alltså organiska ämnen som mineraler och vatten som organellerna behöver. Stor del av cellens arbete sker i cytoplasman. Finns i både växt och djurcell.
Golgieapparat: Består utav tillplattade böjda membranblåsor staplade på varandra. Här lagras de protein som tillverkas i cellen, förutom att lagras så formas proteinet, den veckas, de tillsätts socker i proteinet och...

MATERIAL / KEMIKALIER
- Objektglas
- Tändstickor
- Saltlösning
- Täckglas
- Mikroskop
- Metylenblått
- Vattenpest
- Pipett
- Bägare
- Förkläde... Köp tillgång för att läsa mer

Osmos i lökceller | Labbrapport | Naturkunskap

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-20
  Skriven av Lärare Universitetet och Högskolan
  Tycker inte denna håller A-nivå. Föga till hjälp.
 • 2017-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra! Hade en fin mall med en bra analys.