Osmos och permeabilitet i röda blodkroppar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 6
  • 1790
  • PDF

Osmos och permeabilitet i röda blodkroppar | Labbrapport

En labbrapport om osmos och permeabilitet i röda blodkroppar.

Syftet med laborationen var att undersöka hur röda blodkroppar förändras i saltlösningar av olika koncentrationer.

Eleven har även med två andra laborationer som handlar om permeabilitet och aktiv transport och passiv transport.

Lärarens kommentar

Mycket fin och välgjord uppsats. Lite för vardagligt språk på vissa ställen vilket drar ned betyget från ett A till ett B.

Elevens kommentar

Skriva vetenskapligt hela uppsatsen igenom.

Innehåll

- Plasmamembranens permeabilitet
- Levande och döda plasmamembraners permeabilitet
- Aktiv och passiv transport
Syfte
Material
Utförande
Resultat och diskussion
Felkällor

Utdrag

Utförande:
Till att börja med så bör man rengöra just fingerspetsen på personen man ska sticka och ta blod ifrån så att det blir rent. Man kan antingen använda 70 % etanol eller en ”spritsudd”. Så fort detta har avdunstat så görs ett instick i fingerblomman med en blodlancett.

Se till att ha ett objektglas och tre stycken täckglas redo. Nu då personen har blivit stucken och man kan få ut blod ur fingret så applicerar man 3 små droppar blod med jämna mellanrum ifrån varandra på objektglaset. Sätt en något större droppe 0,15 mol/dm3 NaCl-lösning intill bloddroppen på ett av objektsglasen och lägg på ett täckglas. Behandla de övriga bloddropparna på samma sätt 0,5 mol/dm3 NaCl-lösning resp. avjonat vatten. Tillsatserna bör ske snabbt så att vatten inte hinner avdunsta från blodet.

Sedan placerar man objektglaset med täckglasen på mikroskopet och undersöker blodkropparna. Genom att du försiktigt skjuter täckglasen något fram och åter bildas en lämplig gränszon mellan blod och NaCl (vatten). I mikroskop kan du där studera blodkropparna i lämplig utspädning.

Undersök först preparatet med 0,15 mol/dm3 NaCl-lösning. Studera blodkropp, dels från den platta sidan, dels från kanten. Beskriv deras form.

Resultat och diskussion:

Människans röda blodkroppar är elliptiska, jätte vackra, perfekt form och det finns extremt många. I 1 mm3 blod finns det ungefär fem miljoner röda blodkroppar. En röd blodkropp är ingen fullständig cell men den har ett cellmembran som följer de här reglerna med osmos och permabilitet. Salthalten i människokroppen är normalt 0,9 % och det kallas fysiologisk koksaltlösning. Så överallt i människans celler ligger salthalten strax under 1 %. Det betyder att när den 0,9 procentiga saltlösningen lades med blodet så var det möjligt att se hur blodkropparna ser ut inne i våra blodkärl. Men när den 3 procentiga salthalten lades tillsammans med blodet så... Köp tillgång för att läsa mer

Osmos och permeabilitet i röda blodkroppar | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.