Osmos: Potatis och rödlök | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • B
 • 3
 • 592
 • PDF

Osmos: Potatis och rödlök | Labbrapport

En kort labbrapport med fokus på osmos, som redogör för osmos för potatis respektive rödlök. Provrör med potatis i olika saltlösningar undersöktes och lökceller exponerades för en lösning med mättat saltvatten.

Innehåll

Laboration Osmos med potatis och rödlök

- Försök 1 osmos med potatis
- Resultat, diskussion & slutsats
- Försök 2, osmos med rödlök
- Felkällor

Utdrag

Försök 1 osmos med potatis.

Resultat, diskussion & slutsats
Potatisen vägdes och fördes in i provrör fyllt med saltlösningar av olika koncentrationer. Vikt före och efter osmos noterades.

Ur försöket kunde utläsas att potatisar som låg i en saltlösning med en låg koncentration (< 1,0 %) tycktes öka i vikt samt att potatisar som varit i en saltlösning med högre koncentrationer (> 1,0 %) visade på en procentuell minskning i vikt. Vid koncentrationen 1,0 % blev skillnaden liten och nästintill försumbar, slutsatsen blev därför att.... Köp tillgång för att läsa mer

Osmos: Potatis och rödlök | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, lätt att förstå. Bilder med förklaring - det gillas!
 • 2016-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra struktur och förklaring!
 • 2016-12-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-11-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra bilder och text!!!!!!