Osmos: Vattenmolekyler | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • A
 • 8
 • 1586
 • PDF

Osmos: Vattenmolekyler | Labbrapport

En labbrapport med fokus på osmosprocessen, där eleven har studerat semipermeabla membran för att redogöra för transporten av vattenmolekyler. Laborationen genomförs med hjälp av sockerlösning och dialysslang, och rapporten innehåller ett flertal utförliga grafer.

Lärarens kommentar

På det hela taget en mycket bra rapport, utförlig och nyanserat utförd teori-del och analys.

Innehåll

Osmos

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Utförande
- Material
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Källförteckning

Utdrag

Utförande:

Material
• 5 bitar dialysslang
• 5 Bägare
• Bomullstråd
• Pipett
• Våg
• Tidtagarur
• Socker

Först blandades sockerlösningarna enligt formeln c=n/V som ger att koncentrationen (c) motsvarar substansmängden (n) av ett ämne per volymenhet lösning (V).
För den 20-procentiga sockerlösningen vägs 2 gram socker upp och löses i 8 gram vatten 2+8=10. 2/10=0,2=20%.
För den 40-procentiga socker lösningen vägs 4 gram socker upp och löses i 6 gram vatten 4+6=10. 4/10=0,4=40%.
För den 60-procentiga sockerlösningen bereds denna i en åtta gånger större kvantitet och därför vägs 48 gram socker upp och löses i 32 gram vatten 6+4=10. 6/10=(6*8=48)/(4*8=32)=0,6=60%... Köp tillgång för att läsa mer

Osmos: Vattenmolekyler | Labbrapport

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-20
  Kanon bra rapport! Bra för att få en uppfattning hur man ska konstruera en labb rapport.
 • 2015-06-26
  mycket bra! väldigt användbar som inspiration.
 • 2017-01-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt strukturerad och tydlig! tack!
 • 2016-01-29
  Perfekt, hjälote mig i mitt arbete!!