Osmos med vindruvor | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • B
  • 3
  • 655
  • PDF

Osmos med vindruvor | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka hur vindruvors osmos ser ut. Eleven utreder hur vätska transporteras genom vindruvornas membran, och placerar druvor i vatten, salt- och sockerlösning.

Innehåll

Laboration vindruvor

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats/diskussion

Utdrag

Syfte
Med denna laboration vill jag få reda på hur en vindruvas celler påverkas av att ligga i olika vattenlösningar. Ta reda på ifall de påverkar överhuvudtaget eller om vätsketrycket i vattnet på något sätt jämnas ut så att cellerna inte påverkas alls.

Teori
Det finns flera skillnader mellan en växtcell och en djurcell, men de två relevanta för denna laboration är att växtcellen har vakuol och kloroplast. Vakuol är som ett hål inne i cellen där vatten lagras, det är denna del av cellen som ger växten volym och skulle vattnet sina inne i vakuol kommer växten att säcka ihop och bli mjukare. Inne i kloroplasten sker fotosyntesen: energi+6H20+6CO26O2+C6H12O6
En sak cellerna däremot har gemensant är dess cellmembran med förmågan att släppa in det den behöver och... Köp tillgång för att läsa mer

Osmos med vindruvor | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-10-05
    Svag diskussionsdel. Intressant arbete!