Osmosförsök med maskrosor | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 2
  • C
  • 3
  • 958
  • PDF

Osmosförsök med maskrosor | Labbrapport

En labbrapport som undersöker hur maskrosors stjälkar reagerar i koncentrerad saltlösning respektive vanlig vattenlösning, i syfte att förstå hur osmos fungerar.

Elevens kommentar

Använda tulpaner eller större maskrosor.

Innehåll

Osmosförsök med maskrosor

- Inledning
- Material
- Metod/utförande
- Resultat
- Diskussion
- Referenslista
- Bedömning

Utdrag

Material
Två maskrosor, två glas, en tesked, ett decilitermått, 2 dl vatten i vardera glas och 4 teskedar koksalt.

Metod/utförande
1. Två deciliter vatten hälldes upp i vardera glas.
2. Sedan löste jag upp 4 teskedar koksalt i det ena glaset tills det blev en koncentrerad lösning.
3. De två maskrosorna delades sedan i strimlor 4 cm upp från den nedersta delen av stjälken.
4. Sedan sattes en av dem ner i det rena vattnet och den andra i saltvattenlösningen.
5. Undersökningen av vad som skedde pågick i tio minuter då jag studerade resultatet.
6. Maskrosorna komposterades efter att resultatet visat sig och vattnet hälldes sedan ut i slasken och allt övrigt material sattes i diskmaskinen... Köp tillgång för att läsa mer

Osmosförsök med maskrosor | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.