Oxidation av alkoholer - Labbrapport i Kemi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • A
 • 6
 • 1283
 • PDF

Oxidation av alkoholer - Labbrapport i Kemi 2

En laborationsrapport i Kemi 2 där eleven undersöker oxidation av alkoholer. Syftet med labbrapporten är att se vilka produkter som bildas vid oxidation av alkoholer samt vilken struktur och vilka egenskaper dessa produkter får.

Innehåll

Laborationens titel: Oxidation av alkoholer

- Sammanfattning
- Inledning
-- Syfte
-- Teori
-- Hypotes
- Metod
-- Materiel
-- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Metod:

Materiel:
E-kolv 50 cm3, mätglas 10cm3, pipetter, urglas, spatel, degeltång, värmeplatta och pH-papper. Etanol (CH2(CH3)OH), 2-propanol (CH(CH3)2OH), kaliumpermanganat (KMnO4), 4mol/dm3 svavelsyra (H2SO4) samt avjoniserat vatten.

Utförande:
Först oxiderades etanol med hjälp av kaliumpermanganat.
Detta gjordes genom att blanda 1 cm3 etanol med 10 cm3 avjoniserat vatten i en e-kolv, laboranterna luktade försiktigt på innehållet. I denna e-kolv tillsattes sedan en spatelspets kaliumpermanganat och ett urglas lades över e-kolvens mynning. E-kolven värmdes försiktigt i ett dragskåp på värmeplattan tills vätskan började bubbla, vilket är tecknet för att reaktionen startar. E-kolven togs sedan bort och laboranterna luktade försiktigt på innehållet igen.

Därefter togs blandningen skapad härovan och 5 cm3 svavelsyra tillsattes. Sedan lags ett fuktat pH-papper på e-kolvens mynnig och urglaset därpå. Därefter värmdes e-kolven försiktigt i dragskåpet på värmeplattan tills vätskan börja bubbla igen. E-kolven tog sedan bort för att laboranterna sedan försiktigt skulle kunna lukta på innehållet.

Experiment två var oxidation av 2-propanol, detta gjordes genom att blanda 1 cm3 2-propanol med 10 cm3 avjoniserat vatten i en e-kolv, laboranterna luktade försiktigt på innehållet. I e-kolven tillsattes sedan en spatelspets kaliumpermanganat och urglaset lades över e-kolvens mynning. E-kolven värmdes försiktigt i dragskåpet på värmeplattan tills vätskan började bubbla, e-kolven togs sedan bort och laboranterna luktade försiktigt på innehållet... Köp tillgång för att läsa mer

Oxidation av alkoholer - Labbrapport i Kemi 2

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  tackar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2016-04-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  A nivå helt klart, givande.
 • 2016-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den faktiskt rätt bra!
 • 2016-03-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  allt va perfkeeeeeet